تیم : مس کرمان
گل های زده : 0
پست : دروازه بان
پاس گل: 0
کارت زرد: 0
امتیاز : 0
کارت قرمز: 0
محبوبیت: 0

جدول عملکرد آرمان شهدادنژاد

دقایق بازی گل پاس گل گل به خودی مهار پنالتی گرفتن پنالتی دادن پنالتی هدر پنالتی
لیگ برتر ایران 1392-1393
هفتهتیمتیم مقابلدقایق بازیگلپاس گلگل خودیمهار پنالتیکارت زردکارت قرمزگرفتن پنالتیدادن پنالتیهدر دادن پنالتیامتیاز
هفته اول لیگ برتر 92-93 مس کرمان راه آهن 900000000009
هفته دوم مس کرمان استقلال خوزستان 900000000002.5
هفته سوم مس کرمان پرسپولیس 900000000002
هفته چهارم مس کرمان ذوب آهن 00000000000
هفته پنجم مس کرمان تراکتورسازی 00000000000
هفته ششم مس کرمان سایپا 00000000000
هفته هفتم مس کرمان ملوان 00000000000
هفته هشتم مس کرمان نفت تهران 900000000002.5
هفته نهم مس کرمان فولاد خوزستان 900000000002
هفته 10 مس کرمان استقلال 00000000000
هفته 11 مس کرمان گسترش فولاد 900000000002
هفته 12 مس کرمان سپاهان 00000000000
هفته 13 مس کرمان فجر سپاسی 00000000000
هفته 14 مس کرمان صبای قم 00000000000
هفته 15 مس کرمان داماش 1000001000-2
هفته 16 مس کرمان راه آهن 00000000000
هفته 17 مس کرمان استقلال خوزستان 00000000000
هفته 18 مس کرمان پرسپولیس 00000000000
هفته 19 مس کرمان ذوب آهن 900000000002.5
هفته 20 مس کرمان تراکتورسازی 900000000002.5
هفته 21 مس کرمان سایپا 900000000002
هفته 22 مس کرمان ملوان 900000000002
هفته 23 مس کرمان نفت تهران 00000000000
هفته 24 مس کرمان فولاد خوزستان 00000000000
هفته 25 مس کرمان استقلال 00000000000
هفته 26 مس کرمان گسترش فولاد 900000000009
هفته 27 مس کرمان سپاهان 900000000009
هفته 28 مس کرمان فجر سپاسی 900000100001.5
هفته 29 مس کرمان صبای قم 900000000009
هفته 30 مس کرمان داماش 900000000002.5
لیگ برتر ایران 1391-1392
لیگ برتر 1390-1391
لیگ برتر 1389-1390
آخرین اخبار مرتبط با آرمان شهدادنژاد

فوتبال فانتزی