تیم : پرسپولیس
گل های زده : 0
پست : میانی
پاس گل: 0
کارت زرد: 0
امتیاز : 12
کارت قرمز: 0
محبوبیت: 48

جدول عملکرد اميد عاليشاه

دقایق بازی گل پاس گل گل به خودی مهار پنالتی گرفتن پنالتی دادن پنالتی هدر پنالتی
لیگ برتر ایران 1393-1394
هفتهتیمتیم مقابلدقایق بازیگلپاس گلگل خودیمهار پنالتیکارت زردکارت قرمزگرفتن پنالتیدادن پنالتیهدر دادن پنالتیامتیاز
هفته اول پرسپولیس نفت تهران 450000000002
هفته دوم پرسپولیس فولاد خوزستان 900000000003
هفته سوم پرسپولیس ذوب آهن 900000000004
هفته چهارم پرسپولیس ملوان 900000000003
لیگ برتر ایران 1392-1393
لیگ برتر ایران 1391-1392
لیگ برتر 1390-1391
لیگ برتر 1389-1390
آخرین اخبار مرتبط با اميد عاليشاه

فوتبال فانتزی