تیم : پرسپولیس
گل های زده : 0
پست : میانی
پاس گل: 0
کارت زرد: 0
امتیاز : 0
کارت قرمز: 0
محبوبیت: 0

جدول عملکرد اميد عاليشاه

دقایق بازی گل پاس گل گل به خودی مهار پنالتی گرفتن پنالتی دادن پنالتی هدر پنالتی
لیگ برتر ایران 1393-1394
هفتهتیمتیم مقابلدقایق بازیگلپاس گلگل خودیمهار پنالتیکارت زردکارت قرمزگرفتن پنالتیدادن پنالتیهدر دادن پنالتیامتیاز
هفته اول پرسپولیس نفت تهران 450000000002
هفته دوم پرسپولیس فولاد خوزستان 900000000003
هفته سوم پرسپولیس ذوب آهن 900000000004
هفته چهارم پرسپولیس ملوان 900000000003
هفته پنجم پرسپولیس پدیده 900000000003
هفته ششم پرسپولیس صبای قم 8911000000012
هفته هفتم پرسپولیس تراکتورسازی 710000000003
هفته هشتم پرسپولیس نفت مسجد سلیمان 840000000003
هفته نهم پرسپولیس راه آهن 00000000000
دهم پرسپولیس استقلال خوزستان 620000000003
هفته یازدهم پرسپولیس سپاهان 670000000003
هفته دوازدهم پرسپولیس سایپا 900000000003
هفته سیزدهم پرسپولیس پیکان 900100000007
هفته چهاردهم پرسپولیس گسترش فولاد 820100000006
هفته پانزدهم پرسپولیس استقلال 831000010005
هفته شانزدهم پرسپولیس نفت تهران 00000000000
هفته هفدهم پرسپولیس فولاد خوزستان 00000000000
هفته هجدهم پرسپولیس ذوب آهن 260000000001
هفته نوزدهم پرسپولیس ملوان 900000100002
هفته بیستم پرسپولیس پدیده 901000000009
هفته بیست و یکم پرسپولیس صبای قم 630000000004
هفته بیست و دوم پرسپولیس تراکتورسازی 900000000003
هفته بیست و سوم پرسپولیس نفت مسجد سلیمان 7811000000011
بیست و چهارم پرسپولیس راه آهن 600000000002
هفته بیست و پنجم پرسپولیس استقلال خوزستان 900000100002
هفته بیست و ششم پرسپولیس سپاهان 00000000000
هفته بیست و هفتم پرسپولیس سایپا 880000000003
هفته بیست و هشتم پرسپولیس پیکان 900000000004
هفته بیست و نهم پرسپولیس گسترش فولاد 00000000000
هفته سی ام پرسپولیس استقلال 900000000004
لیگ برتر ایران 1392-1393
لیگ برتر ایران 1391-1392
لیگ برتر 1390-1391
لیگ برتر 1389-1390
آخرین اخبار مرتبط با اميد عاليشاه

فوتبال فانتزی