تیم : فولاد خوزستان
گل های زده : 0
پست : حمله
پاس گل: 0
کارت زرد: 0
امتیاز : 20
کارت قرمز: 0
محبوبیت: 3

جدول عملکرد ایمان موسوی

دقایق بازی گل پاس گل گل به خودی مهار پنالتی گرفتن پنالتی دادن پنالتی هدر پنالتی
لیگ برتر ایران 1393-1394
هفتهتیمتیم مقابلدقایق بازیگلپاس گلگل خودیمهار پنالتیکارت زردکارت قرمزگرفتن پنالتیدادن پنالتیهدر دادن پنالتیامتیاز
هفته اول فولاد خوزستان تراکتورسازی 00000000000
هفته دوم فولاد خوزستان پرسپولیس 00000000000
هفته سوم فولاد خوزستان راه آهن 00000000000
هفته چهارم فولاد خوزستان استقلال خوزستان 00000000000
هفته پنجم فولاد خوزستان سپاهان 210100000004
هفته ششم فولاد خوزستان سایپا 340000001005
هفته هفتم فولاد خوزستان پیکان 310000000002
هفته هشتم فولاد خوزستان گسترش فولاد 00000000000
هفته نهم فولاد خوزستان استقلال 00000000000
دهم فولاد خوزستان نفت تهران 220000000001
هفته یازدهم فولاد خوزستان نفت مسجد سلیمان 340000000002
هفته دوازدهم فولاد خوزستان ذوب آهن 20000000001
هفته سیزدهم فولاد خوزستان ملوان 440000000002
هفته چهاردهم فولاد خوزستان پدیده 170000000001
هفته پانزدهم فولاد خوزستان صبای قم 210000000001
هفته شانزدهم فولاد خوزستان تراکتورسازی 30000000001
هفته هفدهم فولاد خوزستان پرسپولیس 00000000000
هفته هجدهم فولاد خوزستان راه آهن 00000000000
هفته نوزدهم فولاد خوزستان استقلال خوزستان 00000000000
هفته بیستم فولاد خوزستان سپاهان 00000000000
هفته بیست و یکم فولاد خوزستان سایپا 00000000000
هفته بیست و دوم فولاد خوزستان پیکان 00000000000
هفته بیست و سوم فولاد خوزستان گسترش فولاد 00000000000
بیست و چهارم فولاد خوزستان استقلال 00000000000
هفته بیست و پنجم فولاد خوزستان نفت تهران 00000000000
هفته بیست و ششم فولاد خوزستان نفت مسجد سلیمان 00000000000
هفته بیست و هفتم فولاد خوزستان ذوب آهن 00000000000
هفته بیست و هشتم فولاد خوزستان ملوان 00000000000
هفته بیست و نهم فولاد خوزستان پدیده 00000000000
هفته سی ام فولاد خوزستان صبای قم 00000000000
لیگ برتر ایران 1392-1393
لیگ برتر ایران 1391-1392
لیگ برتر 1390-1391
لیگ برتر 1389-1390
آخرین اخبار مرتبط با ایمان موسوی

فوتبال فانتزی