تیم : گسترش فولاد
گل های زده : 0
پست : حمله
پاس گل: 0
کارت زرد: 0
امتیاز : 0
کارت قرمز: 0
محبوبیت: 0

جدول عملکرد ایمان موسوی

دقایق بازی گل پاس گل گل به خودی مهار پنالتی گرفتن پنالتی دادن پنالتی هدر پنالتی
لیگ برتر ایران 1392-1393
هفتهتیمتیم مقابلدقایق بازیگلپاس گلگل خودیمهار پنالتیکارت زردکارت قرمزگرفتن پنالتیدادن پنالتیهدر دادن پنالتیامتیاز
هفته اول لیگ برتر 92-93 گسترش فولاد استقلال 900000000003
هفته دوم گسترش فولاد تراکتورسازی 900000000003
هفته سوم گسترش فولاد سپاهان 900000000003
هفته چهارم گسترش فولاد فجر سپاسی 900000000003
هفته پنجم گسترش فولاد صبای قم 901000000008
هفته ششم گسترش فولاد داماش 470000000002
هفته هفتم گسترش فولاد سورینت (راه آهن) 900100100005
هفته هشتم گسترش فولاد استقلال خوزستان 900000000003
هفته نهم گسترش فولاد پرسپولیس 830000100002
هفته 10 گسترش فولاد ذوب آهن 900000000003
هفته 11 گسترش فولاد مس کرمان 901000000008
هفته 12 گسترش فولاد سایپا 900000100002
هفته 13 گسترش فولاد ملوان 00000000000
هفته 14 گسترش فولاد نفت تهران 900000000003
هفته 15 گسترش فولاد فولاد خوزستان 640000100002
هفته 16 گسترش فولاد استقلال 900000100002
هفته 17 گسترش فولاد تراکتورسازی 00000000000
هفته 18 گسترش فولاد سپاهان 00000000000
هفته 19 گسترش فولاد فجر سپاسی 330000000002
هفته 20 گسترش فولاد صبای قم 900000100002
هفته 21 گسترش فولاد داماش 00000000000
هفته 22 گسترش فولاد سورینت (راه آهن) 180000000001
هفته 23 گسترش فولاد استقلال خوزستان 901000000008
هفته 24 گسترش فولاد پرسپولیس 630000000003
هفته 25 گسترش فولاد ذوب آهن 650000000003
هفته 26 گسترش فولاد مس کرمان 00000000000
هفته 27 گسترش فولاد سایپا 771000000008
هفته 28 گسترش فولاد ملوان 900000000003
هفته 29 گسترش فولاد نفت تهران 900000000003
هفته 30 گسترش فولاد فولاد خوزستان 39000001000-1
لیگ برتر ایران 1391-1392
لیگ برتر 1390-1391
لیگ برتر 1389-1390
آخرین اخبار مرتبط با ایمان موسوی

فوتبال فانتزی