تیم : استقلال
گل های زده : 0
پست : میانی
پاس گل: 0
کارت زرد: 0
امتیاز : 0
کارت قرمز: 0
محبوبیت: 0

جدول عملکرد جاسم کرار

دقایق بازی گل پاس گل گل به خودی مهار پنالتی گرفتن پنالتی دادن پنالتی هدر پنالتی
لیگ برتر ایران 1392-1393
هفتهتیمتیم مقابلدقایق بازیگلپاس گلگل خودیمهار پنالتیکارت زردکارت قرمزگرفتن پنالتیدادن پنالتیهدر دادن پنالتیامتیاز
هفته اول لیگ برتر 92-93 استقلال گسترش فولاد 00000000000
هفته دوم استقلال سپاهان 00000000000
هفته سوم استقلال فجر سپاسی 00000000000
هفته چهارم استقلال صبای قم 00000000000
هفته پنجم استقلال داماش 00000000000
هفته ششم استقلال راه آهن 00000000000
هفته هفتم استقلال استقلال خوزستان 00000000000
هفته هشتم استقلال پرسپولیس 00000000000
هفته نهم استقلال ذوب آهن 00000000000
هفته 10 استقلال مس کرمان 00000000000
هفته 11 استقلال سایپا 00000000000
هفته 12 استقلال ملوان 00000000000
هفته 13 استقلال نفت تهران 00000000000
هفته 14 استقلال فولاد خوزستان 00000000000
هفته 15 استقلال تراکتورسازی 00000000000
هفته 16 استقلال گسترش فولاد 00000000000
هفته 17 استقلال سپاهان 00000000000
هفته 18 استقلال فجر سپاسی 00000000000
هفته 19 استقلال صبای قم 00000000000
هفته 20 استقلال داماش 00000000000
هفته 21 استقلال راه آهن 00000000000
هفته 22 استقلال استقلال خوزستان 00000000000
هفته 23 استقلال پرسپولیس 00000000000
هفته 24 استقلال ذوب آهن 00000000000
هفته 25 استقلال مس کرمان 00000000000
هفته 26 استقلال سایپا 00000000000
هفته 27 استقلال ملوان 00000000000
هفته 28 استقلال نفت تهران 00000000000
هفته 29 استقلال فولاد خوزستان 00000000000
هفته 30 استقلال تراکتورسازی 00000000000
لیگ برتر 1390-1391
لیگ برتر 1389-1390
آخرین اخبار مرتبط با جاسم کرار

فوتبال فانتزی