تیم : استقلال
گل های زده : 0
پست : میانی
پاس گل: 0
کارت زرد: 0
امتیاز : 109
کارت قرمز: 0
محبوبیت: 203

جدول عملکرد جاسم کرار

دقایق بازی گل پاس گل گل به خودی مهار پنالتی گرفتن پنالتی دادن پنالتی هدر پنالتی
لیگ برتر ایران 1393-1394
هفتهتیمتیم مقابلدقایق بازیگلپاس گلگل خودیمهار پنالتیکارت زردکارت قرمزگرفتن پنالتیدادن پنالتیهدر دادن پنالتیامتیاز
هفته اول استقلال راه آهن 901000000008
هفته دوم استقلال استقلال خوزستان 890000001007
هفته سوم استقلال سپاهان 630000000003
هفته چهارم استقلال سایپا 901000000008
هفته پنجم استقلال پیکان 870200100009
هفته ششم استقلال گسترش فولاد 800000100003
هفته هفتم استقلال نفت مسجد سلیمان 760000000004
هفته هشتم استقلال نفت تهران 00000000000
هفته نهم استقلال فولاد خوزستان 00000000000
دهم استقلال ذوب آهن 440100000005
هفته یازدهم استقلال ملوان 890100001009
هفته دوازدهم استقلال پدیده 630000000003
هفته سیزدهم استقلال صبای قم 900100000006
هفته چهاردهم استقلال تراکتورسازی 810000100002
هفته پانزدهم استقلال پرسپولیس 00000000000
هفته شانزدهم استقلال راه آهن 900000000004
هفته هفدهم استقلال استقلال خوزستان 890100100005
هفته هجدهم استقلال سپاهان 890100000006
هفته نوزدهم استقلال سایپا 830000010001
هفته بیستم استقلال پیکان 00000000000
هفته بیست و یکم استقلال گسترش فولاد 570000000002
هفته بیست و دوم استقلال نفت مسجد سلیمان 00000000000
هفته بیست و سوم استقلال نفت تهران 00000000000
بیست و چهارم استقلال فولاد خوزستان 00000000000
هفته بیست و پنجم استقلال ذوب آهن 900000000003
هفته بیست و ششم استقلال ملوان 900000000003
هفته بیست و هفتم استقلال پدیده 900000000004
هفته بیست و هشتم استقلال صبای قم 891000000008
هفته بیست و نهم استقلال تراکتورسازی 900000000003
هفته سی ام استقلال پرسپولیس 900000000003
لیگ برتر ایران 1392-1393
لیگ برتر 1390-1391
لیگ برتر 1389-1390
آخرین اخبار مرتبط با جاسم کرار

فوتبال فانتزی