تیم : صبای قم
گل های زده : 0
پست : میانی
پاس گل: 0
کارت زرد: 0
امتیاز : 0
کارت قرمز: 0
محبوبیت: 0

جدول عملکرد حسین بادامکی

دقایق بازی گل پاس گل گل به خودی مهار پنالتی گرفتن پنالتی دادن پنالتی هدر پنالتی
لیگ برتر ایران 1392-1393
هفتهتیمتیم مقابلدقایق بازیگلپاس گلگل خودیمهار پنالتیکارت زردکارت قرمزگرفتن پنالتیدادن پنالتیهدر دادن پنالتیامتیاز
هفته اول لیگ برتر 92-93 ملوان صبای قم 00000000000
هفته دوم ملوان داماش 00000000000
هفته سوم ملوان راه آهن 00000000000
هفته چهارم ملوان استقلال خوزستان 00000000000
هفته پنجم ملوان پرسپولیس 00000000000
هفته ششم ملوان ذوب آهن 00000000000
هفته هفتم ملوان مس کرمان 00000000000
هفته هشتم ملوان سایپا 00000000000
هفته نهم ملوان تراکتورسازی 00000000000
هفته 10 ملوان نفت تهران 00000000000
هفته 11 ملوان فولاد خوزستان 00000000000
هفته 12 ملوان استقلال 00000000000
هفته 13 ملوان گسترش فولاد 00000000000
هفته 14 ملوان سپاهان 00000000000
هفته 15 ملوان فجر سپاسی 00000000000
هفته 16 ملوان صبای قم 00000000000
هفته 17 ملوان داماش 900000000003
هفته 18 ملوان راه آهن 90000000001
هفته 19 صبای قم استقلال 830000000003
هفته 20 صبای قم گسترش فولاد 760000000004
هفته 21 صبای قم سپاهان 880000000003
هفته 22 صبای قم فجر سپاسی 890100000006
هفته 23 صبای قم تراکتورسازی 800000000003
هفته 24 صبای قم داماش 570000000002
هفته 25 صبای قم راه آهن 00000000000
هفته 26 صبای قم استقلال خوزستان 900000000003
هفته 27 صبای قم پرسپولیس 740000000003
هفته 28 صبای قم ذوب آهن 850100000006
هفته 29 صبای قم مس کرمان 900000000004
هفته 30 صبای قم سایپا 890000100003
لیگ برتر ایران 1391-1392
لیگ برتر 1390-1391
لیگ برتر 1389-1390
آخرین اخبار مرتبط با حسین بادامکی

فوتبال فانتزی