تیم : پدیده
گل های زده : 0
پست : میانی
پاس گل: 0
کارت زرد: 0
امتیاز : 0
کارت قرمز: 0
محبوبیت: 0

جدول عملکرد حسین بادامکی

دقایق بازی گل پاس گل گل به خودی مهار پنالتی گرفتن پنالتی دادن پنالتی هدر پنالتی
لیگ برتر ایران 1393-1394
هفتهتیمتیم مقابلدقایق بازیگلپاس گلگل خودیمهار پنالتیکارت زردکارت قرمزگرفتن پنالتیدادن پنالتیهدر دادن پنالتیامتیاز
هفته اول صبای قم ذوب آهن 140000000001
هفته دوم صبای قم ملوان 280000000001
هفته سوم صبای قم پدیده 860000100002
هفته چهارم صبای قم نفت مسجد سلیمان 740000000004
هفته پنجم صبای قم تراکتورسازی 580000000002
هفته ششم صبای قم پرسپولیس 900000000003
هفته هفتم صبای قم راه آهن 850100000006
هفته هشتم صبای قم استقلال خوزستان 800100000006
هفته نهم صبای قم سپاهان 10000100000
دهم صبای قم سایپا 830000000004
هفته یازدهم صبای قم پیکان 820000000004
هفته دوازدهم صبای قم گسترش فولاد 840000000004
هفته سیزدهم صبای قم استقلال 00000000000
هفته چهاردهم صبای قم نفت تهران 850000000003
هفته پانزدهم صبای قم فولاد خوزستان 900000000004
هفته شانزدهم صبای قم ذوب آهن 860000000003
هفته هفدهم صبای قم ملوان 900000000003
هفته هجدهم صبای قم پدیده 900000000004
هفته نوزدهم صبای قم نفت مسجد سلیمان 900000000003
هفته بیستم صبای قم تراکتورسازی 9020001000012
هفته بیست و یکم صبای قم پرسپولیس 900000100003
هفته بیست و دوم صبای قم راه آهن 00000000000
هفته بیست و سوم صبای قم استقلال خوزستان 900000000011
بیست و چهارم صبای قم سپاهان 830000000004
هفته بیست و پنجم صبای قم سایپا 00000000000
هفته بیست و ششم صبای قم پیکان 820000000004
هفته بیست و هفتم صبای قم گسترش فولاد 900000000004
هفته بیست و هشتم صبای قم استقلال 901000000008
هفته بیست و نهم صبای قم نفت تهران 900000100002
هفته سی ام صبای قم فولاد خوزستان 760000000003
لیگ برتر ایران 1392-1393
لیگ برتر ایران 1391-1392
لیگ برتر 1390-1391
لیگ برتر 1389-1390
آخرین اخبار مرتبط با حسین بادامکی

فوتبال فانتزی