تیم : سورینت (راه آهن)
گل های زده : 0
پست : میانی
پاس گل: 0
کارت زرد: 0
امتیاز : 0
کارت قرمز: 0
محبوبیت: 0

جدول عملکرد سامان آقازمانی

دقایق بازی گل پاس گل گل به خودی مهار پنالتی گرفتن پنالتی دادن پنالتی هدر پنالتی
لیگ برتر ایران 1392-1393
هفتهتیمتیم مقابلدقایق بازیگلپاس گلگل خودیمهار پنالتیکارت زردکارت قرمزگرفتن پنالتیدادن پنالتیهدر دادن پنالتیامتیاز
هفته اول لیگ برتر 92-93 سورینت (راه آهن) مس کرمان 900000000004
هفته دوم سورینت (راه آهن) سایپا 160000000001
هفته سوم سورینت (راه آهن) ملوان 230000000001
هفته چهارم سورینت (راه آهن) نفت تهران 900000100002
هفته پنجم سورینت (راه آهن) فولاد خوزستان 900000100002
هفته ششم سورینت (راه آهن) استقلال 870000200100
هفته هفتم سورینت (راه آهن) گسترش فولاد 00000000000
هفته هشتم سورینت (راه آهن) سپاهان 850000000004
هفته نهم سورینت (راه آهن) فجر سپاسی 840000000004
هفته 10 سورینت (راه آهن) صبای قم 900000000003
هفته 11 سورینت (راه آهن) داماش 00000000000
هفته 12 سورینت (راه آهن) تراکتورسازی 00000000000
هفته 13 سورینت (راه آهن) استقلال خوزستان 00000000000
هفته 14 سورینت (راه آهن) پرسپولیس 880000000003
هفته 15 سورینت (راه آهن) ذوب آهن 770000100002
هفته 16 سورینت (راه آهن) مس کرمان 00000000000
هفته 17 سورینت (راه آهن) سایپا 00000000000
هفته 18 سورینت (راه آهن) ملوان 890000000004
هفته 19 سورینت (راه آهن) نفت تهران 670000010000
هفته 20 سورینت (راه آهن) فولاد خوزستان 00000000000
هفته 21 سورینت (راه آهن) استقلال 00000000000
هفته 22 سورینت (راه آهن) گسترش فولاد 00000000000
هفته 23 سورینت (راه آهن) سپاهان 00000000000
هفته 24 سورینت (راه آهن) فجر سپاسی 00000000000
هفته 25 سورینت (راه آهن) صبای قم 00000000000
هفته 26 سورینت (راه آهن) داماش 00000000000
هفته 27 سورینت (راه آهن) تراکتورسازی 00000000000
هفته 28 سورینت (راه آهن) استقلال خوزستان 710000100003
هفته 29 سورینت (راه آهن) پرسپولیس 00000000000
هفته 30 سورینت (راه آهن) ذوب آهن 00000000000
لیگ برتر ایران 1391-1392
لیگ برتر 1390-1391
لیگ برتر 1389-1390
آخرین اخبار مرتبط با سامان آقازمانی

فوتبال فانتزی