تیم : صبای قم
گل های زده : 0
پست : میانی
پاس گل: 0
کارت زرد: 0
امتیاز : 0
کارت قرمز: 0
محبوبیت: 0

جدول عملکرد سامان آقازمانی

دقایق بازی گل پاس گل گل به خودی مهار پنالتی گرفتن پنالتی دادن پنالتی هدر پنالتی
لیگ برتر ایران 1393-1394
هفتهتیمتیم مقابلدقایق بازیگلپاس گلگل خودیمهار پنالتیکارت زردکارت قرمزگرفتن پنالتیدادن پنالتیهدر دادن پنالتیامتیاز
هفته اول راه آهن استقلال 00000000000
هفته دوم راه آهن نفت تهران 00000000000
هفته سوم راه آهن فولاد خوزستان 00000000000
هفته چهارم راه آهن ذوب آهن 00000000000
هفته پنجم راه آهن ملوان 00000000000
هفته ششم راه آهن پدیده 00000000000
هفته هفتم راه آهن صبای قم 00000000000
هفته هشتم راه آهن تراکتورسازی 00000000000
هفته نهم راه آهن پرسپولیس 00000000000
دهم راه آهن نفت مسجد سلیمان 00000000000
هفته یازدهم راه آهن استقلال خوزستان 00000000000
هفته دوازدهم راه آهن سپاهان 00000000000
هفته سیزدهم راه آهن سایپا 00000000000
هفته چهاردهم راه آهن پیکان 00000000000
هفته پانزدهم راه آهن گسترش فولاد 00000000000
هفته شانزدهم راه آهن استقلال 00000000000
هفته هفدهم راه آهن نفت تهران 00000000000
هفته هجدهم راه آهن فولاد خوزستان 00000000000
هفته نوزدهم راه آهن ذوب آهن 00000000000
هفته بیستم راه آهن ملوان 00000000000
هفته بیست و یکم راه آهن پدیده 00000000000
هفته بیست و دوم راه آهن صبای قم 00000000000
هفته بیست و سوم راه آهن تراکتورسازی 00000000000
بیست و چهارم راه آهن پرسپولیس 00000000000
هفته بیست و پنجم راه آهن نفت مسجد سلیمان 00000000000
هفته بیست و ششم راه آهن استقلال خوزستان 00000000000
هفته بیست و هفتم راه آهن سپاهان 00000000000
هفته بیست و هشتم راه آهن سایپا 00000000000
هفته بیست و نهم راه آهن پیکان 00000000000
هفته سی ام راه آهن گسترش فولاد 00000000000
لیگ برتر ایران 1392-1393
لیگ برتر ایران 1391-1392
لیگ برتر 1390-1391
لیگ برتر 1389-1390
آخرین اخبار مرتبط با سامان آقازمانی

فوتبال فانتزی