تیم : تراکتورسازی
گل های زده : 0
پست : دفاع
پاس گل: 0
کارت زرد: 0
امتیاز : 0
کارت قرمز: 0
محبوبیت: 0

جدول عملکرد شجاع خليل زاده

دقایق بازی گل پاس گل گل به خودی مهار پنالتی گرفتن پنالتی دادن پنالتی هدر پنالتی
لیگ برتر ایران 1393-1394
هفتهتیمتیم مقابلدقایق بازیگلپاس گلگل خودیمهار پنالتیکارت زردکارت قرمزگرفتن پنالتیدادن پنالتیهدر دادن پنالتیامتیاز
هفته اول سپاهان پیکان 900000000007
هفته دوم سپاهان گسترش فولاد 900000100006
هفته سوم سپاهان استقلال 90000001000-0.5
هفته چهارم سپاهان نفت تهران 00000000000
هفته پنجم سپاهان فولاد خوزستان 00000000000
هفته ششم سپاهان ذوب آهن 00000000000
هفته هفتم سپاهان ملوان 900000000002.5
هفته هشتم سپاهان پدیده 900000000007
هفته نهم سپاهان صبای قم 00000000000
دهم سپاهان تراکتورسازی 900010000000.5
هفته یازدهم سپاهان پرسپولیس 900000000007
هفته دوازدهم سپاهان راه آهن 900000000002.5
هفته سیزدهم سپاهان استقلال خوزستان 00000000000
هفته چهاردهم سپاهان نفت مسجد سلیمان 00000000000
هفته پانزدهم سپاهان سایپا 00000000000
هفته شانزدهم سپاهان پیکان 00000000000
هفته هفدهم سپاهان گسترش فولاد 00000000000
هفته هجدهم سپاهان استقلال 00000000000
هفته نوزدهم سپاهان نفت تهران 00000000000
هفته بیستم سپاهان فولاد خوزستان 00000000000
هفته بیست و یکم سپاهان ذوب آهن 00000000000
هفته بیست و دوم سپاهان ملوان 00000000000
هفته بیست و سوم سپاهان پدیده 00000000000
بیست و چهارم سپاهان صبای قم 00000000000
هفته بیست و پنجم سپاهان تراکتورسازی 00000000000
هفته بیست و ششم سپاهان پرسپولیس 00000000000
هفته بیست و هفتم سپاهان راه آهن 00000000000
هفته بیست و هشتم سپاهان استقلال خوزستان 00000000000
هفته بیست و نهم سپاهان نفت مسجد سلیمان 00000000000
هفته سی ام سپاهان سایپا 00000000000
لیگ برتر ایران 1392-1393
لیگ برتر ایران 1391-1392
لیگ برتر 1390-1391
لیگ برتر 1389-1390
آخرین اخبار مرتبط با شجاع خليل زاده

فوتبال فانتزی