تیم : سپاهان
گل های زده : 0
پست : دفاع
پاس گل: 0
کارت زرد: 0
امتیاز : 0
کارت قرمز: 0
محبوبیت: 0

جدول عملکرد شجاع خليل زاده

دقایق بازی گل پاس گل گل به خودی مهار پنالتی گرفتن پنالتی دادن پنالتی هدر پنالتی
لیگ برتر ایران 1392-1393
هفتهتیمتیم مقابلدقایق بازیگلپاس گلگل خودیمهار پنالتیکارت زردکارت قرمزگرفتن پنالتیدادن پنالتیهدر دادن پنالتیامتیاز
هفته اول لیگ برتر 92-93 سپاهان فولاد خوزستان 900000100006
هفته دوم سپاهان استقلال 900000000002.5
هفته سوم سپاهان گسترش فولاد 900000000002.5
هفته چهارم سپاهان تراکتورسازی 900000000002.5
هفته پنجم سپاهان فجر سپاسی 900000000002
هفته ششم سپاهان صبای قم 900000000002.5
هفته هفتم سپاهان داماش 900000000002.5
هفته هشتم سپاهان راه آهن 900000000007
هفته نهم سپاهان استقلال خوزستان 900000100006
هفته 10 سپاهان پرسپولیس 900000001008
هفته 11 سپاهان ذوب آهن 900000100006
هفته 12 سپاهان مس کرمان 00000000000
هفته 13 سپاهان سایپا 900000000007
هفته 14 سپاهان ملوان 900000100100
هفته 15 سپاهان نفت تهران 900000100001
هفته 16 سپاهان فولاد خوزستان 900000000007
هفته 17 سپاهان استقلال 900000000007
هفته 18 سپاهان گسترش فولاد 900000000007
هفته 19 سپاهان تراکتورسازی 900000100001.5
هفته 20 سپاهان فجر سپاسی 00000000000
هفته 21 سپاهان صبای قم 900000000007
هفته 22 سپاهان داماش 900000100006
هفته 23 سپاهان راه آهن 900000000002.5
هفته 24 سپاهان استقلال خوزستان 900000000002.5
هفته 25 سپاهان پرسپولیس 900000100001
هفته 26 سپاهان ذوب آهن 900000000007
هفته 27 سپاهان مس کرمان 900000010004
هفته 28 سپاهان سایپا 00000000000
هفته 29 سپاهان ملوان 00000000000
هفته 30 سپاهان نفت تهران 900000100006
لیگ برتر ایران 1391-1392
لیگ برتر 1390-1391
لیگ برتر 1389-1390
آخرین اخبار مرتبط با شجاع خليل زاده

فوتبال فانتزی