تیم : پرسپولیس
گل های زده : 0
پست : دفاع
پاس گل: 0
کارت زرد: 0
امتیاز : 0
کارت قرمز: 0
محبوبیت: 0

جدول عملکرد علیرضا نورمحمدی

دقایق بازی گل پاس گل گل به خودی مهار پنالتی گرفتن پنالتی دادن پنالتی هدر پنالتی
لیگ برتر ایران 1392-1393
هفتهتیمتیم مقابلدقایق بازیگلپاس گلگل خودیمهار پنالتیکارت زردکارت قرمزگرفتن پنالتیدادن پنالتیهدر دادن پنالتیامتیاز
هفته اول لیگ برتر 92-93 پرسپولیس تراکتورسازی 00000000000
هفته دوم پرسپولیس ذوب آهن 00000000000
هفته سوم پرسپولیس مس کرمان 00000000000
هفته چهارم پرسپولیس سایپا 00000000000
هفته پنجم پرسپولیس ملوان 00000000000
هفته ششم پرسپولیس نفت تهران 00000000000
هفته هفتم پرسپولیس فولاد خوزستان 00000000000
هفته هشتم پرسپولیس استقلال 00000000000
هفته نهم پرسپولیس گسترش فولاد 00000000000
هفته 10 پرسپولیس سپاهان 450000000002
هفته 11 پرسپولیس فجر سپاسی 770000000007
هفته 12 پرسپولیس صبای قم 00000000000
هفته 13 پرسپولیس داماش 900000000007
هفته 14 پرسپولیس سورینت (راه آهن) 00000000000
هفته 15 پرسپولیس استقلال خوزستان 00000000000
هفته 16 پرسپولیس تراکتورسازی 00000000000
هفته 17 پرسپولیس ذوب آهن 00000000000
هفته 18 پرسپولیس مس کرمان 00000000000
هفته 19 پرسپولیس سایپا 00000000000
هفته 20 پرسپولیس ملوان 00000000000
هفته 21 پرسپولیس نفت تهران 00000000000
هفته 22 پرسپولیس فولاد خوزستان 00000000000
هفته 23 پرسپولیس استقلال 00000000000
هفته 24 پرسپولیس گسترش فولاد 00000000000
هفته 25 پرسپولیس سپاهان 00000000000
هفته 26 پرسپولیس فجر سپاسی 80000000001
هفته 27 پرسپولیس صبای قم 901000100006.5
هفته 28 پرسپولیس داماش 900000000007
هفته 29 پرسپولیس سورینت (راه آهن) 900000100001
هفته 30 پرسپولیس استقلال خوزستان 00000000000
لیگ برتر ایران 1391-1392
لیگ برتر 1390-1391
لیگ برتر 1389-1390
آخرین اخبار مرتبط با علیرضا نورمحمدی

فوتبال فانتزی