تیم : پرسپولیس
گل های زده : 0
پست : دفاع
پاس گل: 0
کارت زرد: 0
امتیاز : 0
کارت قرمز: 0
محبوبیت: 0

جدول عملکرد علیرضا نورمحمدی

دقایق بازی گل پاس گل گل به خودی مهار پنالتی گرفتن پنالتی دادن پنالتی هدر پنالتی
لیگ برتر ایران 1393-1394
هفتهتیمتیم مقابلدقایق بازیگلپاس گلگل خودیمهار پنالتیکارت زردکارت قرمزگرفتن پنالتیدادن پنالتیهدر دادن پنالتیامتیاز
هفته اول پرسپولیس نفت تهران 900000000002.5
هفته دوم پرسپولیس فولاد خوزستان 900000100001
هفته سوم پرسپولیس ذوب آهن 900100100009
هفته چهارم پرسپولیس ملوان 900000000002
هفته پنجم پرسپولیس پدیده 610000100001.5
هفته ششم پرسپولیس صبای قم 00000000000
هفته هفتم پرسپولیس تراکتورسازی 00000000000
هفته هشتم پرسپولیس نفت مسجد سلیمان 00000000000
هفته نهم پرسپولیس راه آهن 00000000000
دهم پرسپولیس استقلال خوزستان 00000000000
هفته یازدهم پرسپولیس سپاهان 460000100001
هفته دوازدهم پرسپولیس سایپا 900000000002.5
هفته سیزدهم پرسپولیس پیکان 900000000007
هفته چهاردهم پرسپولیس گسترش فولاد 900000000002
هفته پانزدهم پرسپولیس استقلال 900000000002.5
هفته شانزدهم پرسپولیس نفت تهران 900000000002
هفته هفدهم پرسپولیس فولاد خوزستان 900000000002
هفته هجدهم پرسپولیس ذوب آهن 00000000000
هفته نوزدهم پرسپولیس ملوان 00000000000
هفته بیستم پرسپولیس پدیده 900000000007
هفته بیست و یکم پرسپولیس صبای قم 900000100006
هفته بیست و دوم پرسپولیس تراکتورسازی 00000000000
هفته بیست و سوم پرسپولیس نفت مسجد سلیمان 900100000005
بیست و چهارم پرسپولیس راه آهن 900000000002
هفته بیست و پنجم پرسپولیس استقلال خوزستان 500000000002
هفته بیست و ششم پرسپولیس سپاهان 900000000002
هفته بیست و هفتم پرسپولیس سایپا 900000100001
هفته بیست و هشتم پرسپولیس پیکان 900000100006
هفته بیست و نهم پرسپولیس گسترش فولاد 00000000000
هفته سی ام پرسپولیس استقلال 900000000007
لیگ برتر ایران 1392-1393
لیگ برتر ایران 1391-1392
لیگ برتر 1390-1391
لیگ برتر 1389-1390
آخرین اخبار مرتبط با علیرضا نورمحمدی

فوتبال فانتزی