تیم : صبای قم
گل های زده : 0
پست : میانی
پاس گل: 0
کارت زرد: 0
امتیاز : 0
کارت قرمز: 0
محبوبیت: 0

جدول عملکرد قاسم دهنوی

دقایق بازی گل پاس گل گل به خودی مهار پنالتی گرفتن پنالتی دادن پنالتی هدر پنالتی
لیگ برتر ایران 1393-1394
هفتهتیمتیم مقابلدقایق بازیگلپاس گلگل خودیمهار پنالتیکارت زردکارت قرمزگرفتن پنالتیدادن پنالتیهدر دادن پنالتیامتیاز
هفته اول ذوب آهن صبای قم 750000000003
هفته دوم ذوب آهن تراکتورسازی 900000000004
هفته سوم ذوب آهن پرسپولیس 780000000003
هفته چهارم ذوب آهن راه آهن 00000000000
هفته پنجم ذوب آهن استقلال خوزستان 900000000003
هفته ششم ذوب آهن سپاهان 900000000003
هفته هفتم ذوب آهن سایپا 460000000002
هفته هشتم ذوب آهن پیکان 900000000004
هفته نهم ذوب آهن گسترش فولاد 900000000003
دهم ذوب آهن استقلال 900000100002
هفته یازدهم ذوب آهن نفت تهران 900000000004
هفته دوازدهم ذوب آهن فولاد خوزستان 00000000000
هفته سیزدهم ذوب آهن نفت مسجد سلیمان 900000100002
هفته چهاردهم ذوب آهن ملوان 900000100002
هفته پانزدهم ذوب آهن پدیده 00000000000
هفته شانزدهم ذوب آهن صبای قم 9020000000013
هفته هفدهم ذوب آهن تراکتورسازی 860000100002
هفته هجدهم ذوب آهن پرسپولیس 00000000000
هفته نوزدهم ذوب آهن راه آهن 00000000000
هفته بیستم ذوب آهن استقلال خوزستان 160000000001
هفته بیست و یکم ذوب آهن سپاهان 900000010000
هفته بیست و دوم ذوب آهن سایپا 00000000000
هفته بیست و سوم ذوب آهن پیکان 900000000003
بیست و چهارم ذوب آهن گسترش فولاد 700000000004
هفته بیست و پنجم ذوب آهن استقلال 900000000003
هفته بیست و ششم ذوب آهن نفت تهران 900000000003
هفته بیست و هفتم ذوب آهن فولاد خوزستان 900000000004
هفته بیست و هشتم ذوب آهن نفت مسجد سلیمان 900100000007
هفته بیست و نهم ذوب آهن ملوان 900100000007
هفته سی ام ذوب آهن پدیده 900000000004
لیگ برتر ایران 1392-1393
لیگ برتر ایران 1391-1392
لیگ برتر 1390-1391
لیگ برتر 1389-1390
آخرین اخبار مرتبط با قاسم دهنوی

فوتبال فانتزی