تیم : پرسپولیس
گل های زده : 0
پست : میانی
پاس گل: 0
کارت زرد: 0
امتیاز : 0
کارت قرمز: 0
محبوبیت: 0

جدول عملکرد قاسم دهنوی

دقایق بازی گل پاس گل گل به خودی مهار پنالتی گرفتن پنالتی دادن پنالتی هدر پنالتی
لیگ برتر ایران 1392-1393
هفتهتیمتیم مقابلدقایق بازیگلپاس گلگل خودیمهار پنالتیکارت زردکارت قرمزگرفتن پنالتیدادن پنالتیهدر دادن پنالتیامتیاز
هفته اول لیگ برتر 92-93 پرسپولیس تراکتورسازی 900000000004
هفته دوم پرسپولیس ذوب آهن 900000000004
هفته سوم پرسپولیس مس کرمان 901000000009
هفته چهارم پرسپولیس سایپا 900000000003
هفته پنجم پرسپولیس ملوان 900000000004
هفته ششم پرسپولیس نفت تهران 900000000003
هفته هفتم پرسپولیس فولاد خوزستان 900000000003
هفته هشتم پرسپولیس استقلال 790000100003
هفته نهم پرسپولیس گسترش فولاد 900000000004
هفته 10 پرسپولیس سپاهان 750000000003
هفته 11 پرسپولیس فجر سپاسی 00000000000
هفته 12 پرسپولیس صبای قم 580000000002
هفته 13 پرسپولیس داماش 150000000001
هفته 14 پرسپولیس سورینت (راه آهن) 120000000001
هفته 15 پرسپولیس استقلال خوزستان 00000000000
هفته 16 پرسپولیس تراکتورسازی 450000000002
هفته 17 پرسپولیس ذوب آهن 00000000000
هفته 18 پرسپولیس مس کرمان 00000000000
هفته 19 پرسپولیس سایپا 00000000000
هفته 20 پرسپولیس ملوان 00000000000
هفته 21 پرسپولیس نفت تهران 180000000001
هفته 22 پرسپولیس فولاد خوزستان 900000100002
هفته 23 پرسپولیس استقلال 00000000000
هفته 24 پرسپولیس گسترش فولاد 00000000000
هفته 25 پرسپولیس سپاهان 900000100003
هفته 26 پرسپولیس فجر سپاسی 00000000000
هفته 27 پرسپولیس صبای قم 900000100002
هفته 28 پرسپولیس داماش 900000000004
هفته 29 پرسپولیس سورینت (راه آهن) 900000000003
هفته 30 پرسپولیس استقلال خوزستان 10000000001
لیگ برتر ایران 1391-1392
لیگ برتر 1390-1391
لیگ برتر 1389-1390
آخرین اخبار مرتبط با قاسم دهنوی

فوتبال فانتزی