تیم : گسترش فولاد
گل های زده : 0
پست : میانی
پاس گل: 0
کارت زرد: 0
امتیاز : 0
کارت قرمز: 0
محبوبیت: 0

جدول عملکرد میلاد جهانی

دقایق بازی گل پاس گل گل به خودی مهار پنالتی گرفتن پنالتی دادن پنالتی هدر پنالتی
لیگ برتر ایران 1393-1394
هفتهتیمتیم مقابلدقایق بازیگلپاس گلگل خودیمهار پنالتیکارت زردکارت قرمزگرفتن پنالتیدادن پنالتیهدر دادن پنالتیامتیاز
هفته اول گسترش فولاد استقلال خوزستان 00000000000
هفته دوم گسترش فولاد سپاهان 20000000001
هفته سوم گسترش فولاد سایپا 00000000000
هفته چهارم گسترش فولاد پیکان 00000000000
هفته پنجم گسترش فولاد نفت مسجد سلیمان 271000000006
هفته ششم گسترش فولاد استقلال 410000000002
هفته هفتم گسترش فولاد نفت تهران 00000000000
هفته هشتم گسترش فولاد فولاد خوزستان 260000000001
هفته نهم گسترش فولاد ذوب آهن 860000000003
دهم گسترش فولاد ملوان 200000000001
هفته یازدهم گسترش فولاد پدیده 250000000001
هفته دوازدهم گسترش فولاد صبای قم 20000000001
هفته سیزدهم گسترش فولاد تراکتورسازی 900100000006
هفته چهاردهم گسترش فولاد پرسپولیس 891000000008
هفته پانزدهم گسترش فولاد راه آهن 660000000004
هفته شانزدهم گسترش فولاد استقلال خوزستان 00000000000
هفته هفدهم گسترش فولاد سپاهان 350000000002
هفته هجدهم گسترش فولاد سایپا 550000000002
هفته نوزدهم گسترش فولاد پیکان 50000000001
هفته بیستم گسترش فولاد نفت مسجد سلیمان 770000000004
هفته بیست و یکم گسترش فولاد استقلال 00000000000
هفته بیست و دوم گسترش فولاد نفت تهران 00000000000
هفته بیست و سوم گسترش فولاد فولاد خوزستان 10000000001
بیست و چهارم گسترش فولاد ذوب آهن 10000000001
هفته بیست و پنجم گسترش فولاد ملوان 00000000000
هفته بیست و ششم گسترش فولاد پدیده 00000000000
هفته بیست و هفتم گسترش فولاد صبای قم 00000000000
هفته بیست و هشتم گسترش فولاد تراکتورسازی 00000000000
هفته بیست و نهم گسترش فولاد پرسپولیس 00000000000
هفته سی ام گسترش فولاد راه آهن 00000000000
لیگ برتر ایران 1392-1393
لیگ برتر ایران 1391-1392
آخرین اخبار مرتبط با میلاد جهانی

فوتبال فانتزی