تیم : مس کرمان
گل های زده : 0
پست : میانی
پاس گل: 0
کارت زرد: 0
امتیاز : 0
کارت قرمز: 0
محبوبیت: 0

جدول عملکرد میلاد جهانی

دقایق بازی گل پاس گل گل به خودی مهار پنالتی گرفتن پنالتی دادن پنالتی هدر پنالتی
لیگ برتر ایران 1392-1393
هفتهتیمتیم مقابلدقایق بازیگلپاس گلگل خودیمهار پنالتیکارت زردکارت قرمزگرفتن پنالتیدادن پنالتیهدر دادن پنالتیامتیاز
هفته اول لیگ برتر 92-93 مس کرمان سورینت (راه آهن) 00000000000
هفته دوم مس کرمان استقلال خوزستان 00000000000
هفته سوم مس کرمان پرسپولیس 340000000002
هفته چهارم مس کرمان ذوب آهن 00000000000
هفته پنجم مس کرمان تراکتورسازی 00000000000
هفته ششم مس کرمان سایپا 190000000001
هفته هفتم مس کرمان ملوان 900000000003
هفته هشتم مس کرمان نفت تهران 900000000003
هفته نهم مس کرمان فولاد خوزستان 610000000003
هفته 10 مس کرمان استقلال 00000000000
هفته 11 مس کرمان گسترش فولاد 00000000000
هفته 12 مس کرمان سپاهان 00000000000
هفته 13 مس کرمان فجر سپاسی 00000000000
هفته 14 مس کرمان صبای قم 00000000000
هفته 15 مس کرمان داماش 00000000000
هفته 16 مس کرمان سورینت (راه آهن) 720000000004
هفته 17 مس کرمان استقلال خوزستان 120000000001
هفته 18 مس کرمان پرسپولیس 00000000000
هفته 19 مس کرمان ذوب آهن 440000000002
هفته 20 مس کرمان تراکتورسازی 280000000001
هفته 21 مس کرمان سایپا 820000000003
هفته 22 مس کرمان ملوان 860000000003
هفته 23 مس کرمان نفت تهران 900000000003
هفته 24 مس کرمان فولاد خوزستان 00000000000
هفته 25 مس کرمان استقلال 900000000003
هفته 26 مس کرمان گسترش فولاد 900000000004
هفته 27 مس کرمان سپاهان 810000000004
هفته 28 مس کرمان فجر سپاسی 900000100002
هفته 29 مس کرمان صبای قم 900000000004
هفته 30 مس کرمان داماش 900000000003
لیگ برتر ایران 1391-1392
آخرین اخبار مرتبط با میلاد جهانی

فوتبال فانتزی