تیم : نفت تهران
گل های زده : 0
پست : میانی
پاس گل: 0
کارت زرد: 0
امتیاز : 0
کارت قرمز: 0
محبوبیت: 0

جدول عملکرد پیام صادقیان

دقایق بازی گل پاس گل گل به خودی مهار پنالتی گرفتن پنالتی دادن پنالتی هدر پنالتی
لیگ برتر ایران 1393-1394
هفتهتیمتیم مقابلدقایق بازیگلپاس گلگل خودیمهار پنالتیکارت زردکارت قرمزگرفتن پنالتیدادن پنالتیهدر دادن پنالتیامتیاز
هفته اول پرسپولیس نفت تهران 901000000008
هفته دوم پرسپولیس فولاد خوزستان 870000010000
هفته سوم پرسپولیس ذوب آهن 00000000000
هفته چهارم پرسپولیس ملوان 00000000000
هفته پنجم پرسپولیس پدیده 00000000000
هفته ششم پرسپولیس صبای قم 00000000000
هفته هفتم پرسپولیس تراکتورسازی 00000000000
هفته هشتم پرسپولیس نفت مسجد سلیمان 00000000000
هفته نهم پرسپولیس راه آهن 00000000000
دهم پرسپولیس استقلال خوزستان 00000000000
هفته یازدهم پرسپولیس سپاهان 00000000000
هفته دوازدهم پرسپولیس سایپا 390000000002
هفته سیزدهم پرسپولیس پیکان 660000000004
هفته چهاردهم پرسپولیس گسترش فولاد 340000000002
هفته پانزدهم پرسپولیس استقلال 00000000000
هفته شانزدهم پرسپولیس نفت تهران 00000000000
هفته هفدهم پرسپولیس فولاد خوزستان 00000000000
هفته هجدهم پرسپولیس ذوب آهن 00000000000
هفته نوزدهم پرسپولیس ملوان 00000000000
هفته بیستم پرسپولیس پدیده 00000000000
هفته بیست و یکم پرسپولیس صبای قم 270000000001
هفته بیست و دوم پرسپولیس تراکتورسازی 900000000003
هفته بیست و سوم پرسپولیس نفت مسجد سلیمان 780000000003
بیست و چهارم پرسپولیس راه آهن 00000000000
هفته بیست و پنجم پرسپولیس استقلال خوزستان 230000100000
هفته بیست و ششم پرسپولیس سپاهان 240000000001
هفته بیست و هفتم پرسپولیس سایپا 00000000000
هفته بیست و هشتم پرسپولیس پیکان 00000000000
هفته بیست و نهم پرسپولیس گسترش فولاد 00000000000
هفته سی ام پرسپولیس استقلال 00000000000
لیگ برتر ایران 1392-1393
لیگ برتر ایران 1391-1392
لیگ برتر 1390-1391
لیگ برتر 1389-1390
آخرین اخبار مرتبط با پیام صادقیان

فوتبال فانتزی