تیم : ذوب آهن
گل های زده : 0
پست : حمله
پاس گل: 0
کارت زرد: 0
امتیاز : 0
کارت قرمز: 0
محبوبیت: 0

جدول عملکرد کاوه رضایی

دقایق بازی گل پاس گل گل به خودی مهار پنالتی گرفتن پنالتی دادن پنالتی هدر پنالتی
لیگ برتر ایران 1393-1394
هفتهتیمتیم مقابلدقایق بازیگلپاس گلگل خودیمهار پنالتیکارت زردکارت قرمزگرفتن پنالتیدادن پنالتیهدر دادن پنالتیامتیاز
هفته اول سایپا نفت مسجد سلیمان 00000000000
هفته دوم سایپا پیکان 200000000001
هفته سوم سایپا گسترش فولاد 390000000002
هفته چهارم سایپا استقلال 850100001009
هفته پنجم سایپا نفت تهران 900000000003
هفته ششم سایپا فولاد خوزستان 880000000003
هفته هفتم سایپا ذوب آهن 00000000000
هفته هشتم سایپا ملوان 00000000000
هفته نهم سایپا پدیده 00000000000
دهم سایپا صبای قم 00000000000
هفته یازدهم سایپا تراکتورسازی 900000000003
هفته دوازدهم سایپا پرسپولیس 890000000003
هفته سیزدهم سایپا راه آهن 900000001006
هفته چهاردهم سایپا استقلال خوزستان 900000000003
هفته پانزدهم سایپا سپاهان 00000000000
هفته شانزدهم سایپا نفت مسجد سلیمان 900000100002
هفته هفدهم سایپا پیکان 901000000008
هفته هجدهم سایپا گسترش فولاد 900100100005
هفته نوزدهم ذوب آهن راه آهن 901000000008
هفته بیستم ذوب آهن استقلال خوزستان 901000000008
هفته بیست و یکم ذوب آهن سپاهان 900000000003
هفته بیست و دوم ذوب آهن سایپا 900200000009
هفته بیست و سوم ذوب آهن پیکان 900000000003
بیست و چهارم ذوب آهن گسترش فولاد 900000000003
هفته بیست و پنجم ذوب آهن استقلال 90000010010-1
هفته بیست و ششم ذوب آهن نفت تهران 9030000000018
هفته بیست و هفتم ذوب آهن فولاد خوزستان 00000000000
هفته بیست و هشتم ذوب آهن نفت مسجد سلیمان 00000000000
هفته بیست و نهم ذوب آهن ملوان 00000000000
هفته سی ام ذوب آهن پدیده 80000000001
لیگ برتر ایران 1392-1393
لیگ برتر ایران 1391-1392
لیگ برتر 1390-1391
لیگ برتر 1389-1390
آخرین اخبار مرتبط با کاوه رضایی

فوتبال فانتزی