تیم : سایپا
گل های زده : 0
پست : حمله
پاس گل: 0
کارت زرد: 0
امتیاز : 0
کارت قرمز: 0
محبوبیت: 0

جدول عملکرد کاوه رضایی

دقایق بازی گل پاس گل گل به خودی مهار پنالتی گرفتن پنالتی دادن پنالتی هدر پنالتی
لیگ برتر ایران 1392-1393
هفتهتیمتیم مقابلدقایق بازیگلپاس گلگل خودیمهار پنالتیکارت زردکارت قرمزگرفتن پنالتیدادن پنالتیهدر دادن پنالتیامتیاز
هفته اول لیگ برتر 92-93 سایپا داماش 900000000003
هفته دوم سایپا سورینت (راه آهن) 620000100002
هفته سوم سایپا استقلال خوزستان 580000000002
هفته چهارم سایپا پرسپولیس 900000000003
هفته پنجم سایپا ذوب آهن 900000000003
هفته ششم سایپا مس کرمان 900000100002
هفته هفتم سایپا تراکتورسازی 900000000003
هفته هشتم سایپا ملوان 800000000003
هفته نهم سایپا نفت تهران 850000000003
هفته 10 سایپا فولاد خوزستان 900000000003
هفته 11 سایپا استقلال 900000000003
هفته 12 سایپا گسترش فولاد 750100000006
هفته 13 سایپا سپاهان 890000000003
هفته 14 سایپا فجر سپاسی 840000000003
هفته 15 سایپا صبای قم 901000000008
هفته 16 سایپا داماش 831000000008
هفته 17 سایپا سورینت (راه آهن) 770000100002
هفته 18 سایپا استقلال خوزستان 00000000000
هفته 19 سایپا پرسپولیس 900000000003
هفته 20 سایپا ذوب آهن 901000000008
هفته 21 سایپا مس کرمان 9011000000011
هفته 22 سایپا تراکتورسازی 00000000000
هفته 23 سایپا ملوان 00000000000
هفته 24 سایپا نفت تهران 900100001007
هفته 25 سایپا فولاد خوزستان 900000000003
هفته 26 سایپا استقلال 900000000003
هفته 27 سایپا گسترش فولاد 901000000008
هفته 28 سایپا سپاهان 901000000008
هفته 29 سایپا فجر سپاسی 00000000000
هفته 30 سایپا صبای قم 00000000000
لیگ برتر ایران 1391-1392
لیگ برتر 1390-1391
لیگ برتر 1389-1390
آخرین اخبار مرتبط با کاوه رضایی

فوتبال فانتزی