نتیجه فوتبال نیجریه و تاهیتی
تاهیتی 1 - 6 نیجریه
دقایق بازی گل پاس گل گل به خودی   کارت زرد کارت قرمز هدر پنالتی امتیاز
عملکرد بازیکنان تاهیتی
بازیکندقایق بازیگلپاس گلکارت زردکارت قرمزگل خودیهدر دادن پنالتیامتیاز
خاویر سمین
دروازه بان
900000000
ادسون لمائیره
دفاع
130000001
استفان فاتیارائو
دفاع
360000002
تهیواری لودیویون
دفاع
900000000
نیکلاس والار
دفاع
540000002
وینسنت سیمون
دفاع
770000000
استنلی آتانی
میانی
200000001
جاناتان تهائو
میانی
901000106
ریکی آیتامای
میانی
900000003
هنری کاروئینه
میانی
900000003
هیمانو بورباره
میانی
900000003
آلوین تهائو
حمله
900000003
استیوی چونگ هو
حمله
900000003
ماراما واهیروا
حمله
700100006
عملکرد بازیکنان نیجریه
بازیکندقایق بازیگلپاس گلکارت زردکارت قرمزگل خودیهدر دادن پنالتیامتیاز
ویسنت انیاما
دروازه بان
900000002.5
آزوبوئیکه اگو اکوئه
دفاع
160000001
افه آمبروسه
دفاع
900000002.5
الدرسون اچیه جیله
دفاع
9020000012.5
گادفری اوبوئابونا
دفاع
900000002.5
کنت اومروئو
دفاع
740010001.5
جان اوبی میکل
میانی
900000003
جان اوگو
میانی
350000002
ساندی امبا
میانی
550000002
فگور اوگوده
میانی
900000003
آنتونی اوجاه
حمله
520000002
آیده آدیه
حمله
380100005
احمد موسی
حمله
900200009
نامدی ادوئامادی
حمله
9030000018
فوتبال فانتزی