تیم : پدیده
گل های زده : 0
پست : میانی
پاس گل: 0
کارت زرد: 0
امتیاز : 0
کارت قرمز: 0
محبوبیت: 0

جدول عملکرد میلاد غریبی

دقایق بازی گل پاس گل گل به خودی مهار پنالتی گرفتن پنالتی دادن پنالتی هدر پنالتی
لیگ برتر ایران 1392-1393
هفتهتیمتیم مقابلدقایق بازیگلپاس گلگل خودیمهار پنالتیکارت زردکارت قرمزگرفتن پنالتیدادن پنالتیهدر دادن پنالتیامتیاز
هفته اول لیگ برتر 92-93 پرسپولیس تراکتورسازی 00000000000
هفته دوم پرسپولیس ذوب آهن 00000000000
هفته سوم پرسپولیس مس کرمان 00000000000
هفته چهارم پرسپولیس سایپا 460000000002
هفته پنجم پرسپولیس ملوان 00000000000
هفته ششم پرسپولیس نفت تهران 00000000000
هفته هفتم پرسپولیس فولاد خوزستان 00000000000
هفته هشتم پرسپولیس استقلال 00000000000
هفته نهم پرسپولیس گسترش فولاد 00000000000
هفته 10 پرسپولیس سپاهان 00000000000
هفته 11 پرسپولیس فجر سپاسی 00000000000
هفته 12 پرسپولیس صبای قم 00000000000
هفته 13 پرسپولیس داماش 00000000000
هفته 14 پرسپولیس راه آهن 00000000000
هفته 15 پرسپولیس استقلال خوزستان 00000000000
هفته 16 پرسپولیس تراکتورسازی 00000000000
هفته 17 ذوب آهن پرسپولیس 680000000003
هفته 18 ذوب آهن تراکتورسازی 901000000008
هفته 19 ذوب آهن مس کرمان 900000100002
هفته 20 ذوب آهن سایپا 900000000003
هفته 21 ذوب آهن ملوان 900000000003
هفته 22 ذوب آهن نفت تهران 780000000004
هفته 23 ذوب آهن فولاد خوزستان 900000000004
هفته 24 ذوب آهن استقلال 900100000006
هفته 25 ذوب آهن گسترش فولاد 900000000004
هفته 26 ذوب آهن سپاهان 610000000003
هفته 27 ذوب آهن فجر سپاسی 350000000002
هفته 28 ذوب آهن صبای قم 750000000003
هفته 29 ذوب آهن داماش 440000000002
هفته 30 ذوب آهن راه آهن 00000000000
لیگ برتر ایران 1391-1392
لیگ برتر 1390-1391
لیگ برتر 1389-1390
آخرین اخبار مرتبط با میلاد غریبی

فوتبال فانتزی